پشتیبانی متمرکز سیستم‌ها

remis
پشتیبانی متمرکز سیستم‌ها

این خدمات با استقرار بالغ بر ۱۶۰ نفر از کارشناسان و متخصصان زبده و کارآزموده شرکت که اکثریت قریب به اتفاق ایشان دارای مدارک و گواهینامه‌های بین‌المللی هستند در محل مشتریان به انجام می‌رسد. همچنین شرکت رمیس به منظور ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای تخصصی، همواره از وجود مشاوران مجرب و شناخته‌شده بهره جسته است.
بر اساس آنچه اشاره شد، واحد مهندسی پشتیبانی فن‌آوری اطلاعات آخرین و به‌روزترین راه‌کارهای ارائه‌ی خدمات ICT را مبتنی بر اصول و چارچوب‌های عمومی مورد قبول مانندITIL و COBIT به‌کار می گیرد تا بیشترین همسویی و سازگاری را میان اهداف کسب و کار مشتریان(Business Needs) و صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد نماید. در این راه، علاوه بر روش نگهداری پیش‌گیرانه(Preventive Maintenance) با استفاده از روش نوین نگهداری پیش‌بینانه (Predictive Maintenance)، احتمال رخداد خرابی‌ها پیش از وقوع پیش‌بینی شده و با انعکاس خرابی های احتمالی، راهکارها و پیشنهادات فنی به مشتریان، آسودگی خاطر آنان فراهم می‌گردد.