خدمات پس از فروش

Workshop2
خدمات پس از فروش

از جمله این خدمات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• تجهیز تعمیرگاه سخت افزاری با به روزترین دستگاه ها
• تعویض قطعات تحت پوشش گارانتی در محل شرکت فوری و بدون صرف وقت.
• تعویض قطعات در محل مشتری در کمتر از ۳ ساعت.
• تهیه قطعات و دستگاه های تحت پوشش گارانتی که در انبار شرکت موجود نباشد، در کمتر از ۲۴ ساعت.
• ارائه دستگاه جایگزین برای مواردی که تعمیر دستگاه بیش از زمان مندرج در قرارداد به طول بیانجامد.
• ارائه خدمات در تمامی مراکز استانها از طریق نمایندگی ها و یا دفاتر شرکت در سراسر کشور.
• تخصیص انبار خدمات پس از فروش از کالاهای فروخته شده با پشتیبانی کامل
• استفاده از کارشناسان با مدارک معتبر بین المللی
• آمادگی به منظور عقد قرارداد پشتیبانی پس از اتمام گارانتی محصولات فروخته شده