اگر میتوانید پنتاگون را هک کنید!!

وزارت دفاع آمریکا در طرحی آزمایشی تحت عنوان “Hack the Pentagon و یا همان “پنتاگون را هک کن” از تمامی هکرها خواست تا شبکه امنیتی پنتاگون را هک کنند.

۱۷ آذر ۱۳۹۵
News-2016-3-7
اگر میتوانید پنتاگون را هک کنید!!

وزارت دفاع آمریکا در طرحی آزمایشی تحت عنوان “Hack the Pentagon و یا همان “پنتاگون را هک کن” از تمامی هکرها خواست تا شبکه امنیتی پنتاگون را هک کنند.
این طرح در نوع خود برای اولین بار توسط وزارت دفاع آمریکا و به منظور بررسی و تست آسیب پذیری شبکه های امنیتی این سازمان برگزار می شود و به گفته پنتاگون، به هکرهایی که بتوانند باگ و یا حفره ای امنیتی را در این نرم افزار پیدا کنند، مبالغ هنگفتی به عنوان جایزه داده خواهد شد.